اخبار و اطلاعیه ها

صفحه 30

حال محصولات تخت فولادی خوب است

به گزارش  آهن نت  ، حتی این نوع محصولات با توجه به تنوع تولید و بازاری که در اختیار دارند از رکود چند سال اخیر بهویژه در بازار مسکن که بازار فولادیها را تحتتاثیر قرار داده، در امان ماندهاند.کیفیت خوب محصولات تختال ایرانبزرگترین تولیدکننده محصولا...

بیشتر...
محصولات فولادی در اوج

به گزارش  آهن نت  به نقل از مرکزخدمات فولاد ایران سنگآهن وارداتی در چین پایان هفته گذشته را در حدود ۷۷ دلار در هر تن خشک سیافآر سپری کرد در حالی که یک هفته قبل ۷۴ دلار بود. اواسط هفته گذشته قیمت این محصول نوساناتی داشت البته جو بازار مثبت بوده و...

بیشتر...
 سیگنال‌های جهانی برای فولاد ایران

به گزارش  آهن نت ، دلیل اصلی رشد نرخ را باید در افزایش قیمتهای پیشنهادی شرکتهای بزرگ صادرکننده در چین دانست که این روند بر بازار سایر کشورها و عرضههای آنها موثر بوده و شاید فرش قرمز جدیدی در برابر رشد قیمتها به شمار رود. آمارهای متال بولتن نشان میدهد...

بیشتر...
افزایش قیمت در تاریخ 1396/05/18تا ساعت 12:46

مجتمع فولاد ظفر بناب : 40 تومان افزایش قیمت نسبت به آخرین اعلام دیروزفولاد سیرجان : 20 تومان افزایش قیمت نسبت به آخرین اعلام دیروزفولاد ظفر مجددا 20 تومان افزایش قیمتو حالا :در این آشفته بازار فرش قرمز برای ورود به دامنه جدیدی از قیمتها و شاید میلگرد 2400...

بیشتر...
پیش‌بینی آرامش در بازار فولاد

به گزارش  آهن نت  ، هفته گذشته بیلت روند خیز و افت داشت. سایز 150 میلیمتر روز شنبه 1770 تومان و سایز 125 میلیمتر در قیمت 1750 تومان معامله میشد. با پیشنهاد شمش ذوبآهن همه انتظار رقابت را داشتند به همین دلیل روند صعودی قیمت از همان روز شنبه شروع ...

بیشتر...
بازار سنگ‌آهن گوش‌به‌زنگ چین

به گزارش  آهن نت ، بهنظر میرسد این بازار خود را برای تغییر آماده میکند اما چند و چون آن به توجه بسیاری نیاز دارد. رشد بهای سنگآهن در روزهای اخیر همگام با افزایش قیمت فولاد چهره غالب این دو بازار با محوریت بازار چین را تعیین میکند؛ هرچند که قیمت مصنوع...

بیشتر...
مقابله صنایع پایین دستی فولاد با تغییر تعرفه واردات

به گزارش آهن نت  ، این اتفاق بازار جهانی فولاد را آشفته کرد و انتقاد و اعتراض سازمان تجارت جهانی را برانگیخت، در داخل ایالات متحده امریکا هم با مخالفتهایی روبهرو شد. بیشترین مخالفان را صنایعی تشکیل میدادند که مصرفکننده فولاد هستند و کاهش واردات ...

بیشتر...
3 فرصت بزرگ برای بازار

به گزارش آهن نت ، در واقع عرضه سنگآهن در بورس کالا میتواند در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد که در این رابطه میتوان به «تعادل مکانیزم عرضه و تقاضا»، «کشف قیمت واقعی» و «ایجاد انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به زنجیره صادرات»...

بیشتر...
جلوگیری از خام فروشی در صنعت فولاد

به گزارش آهن نت  ، سنگآهن ماده اولیه تولید فولاد است و 98درصد سنگآهن استخراج شده در سطح جهان براي تولید فولاد بهکار میرود که در جهت استفاده برای توسعه زیرساختها، راهسازی، حملونقل، ماشینآلات و... از آن استفاده میشود. امروزه سنگآهن با ارزش وجودی خود در...

بیشتر...
 فعال سازی7 طرح فولاد استانی

به گزارش آهن نت ، عبدالمجید شریفی اظهار کرد: مطالعات اجرای هفت طرح فولادی از سال 1385 آغاز شد و کلنگزنی آن در سال 86 صورت گرفت، اما به دلیل کمبود منابع مالی، تغییرات، شرایط و جابهجایی مدیریتی، این واحدها هیچیک راهاندازی نشد. ظرفیت پیشبینی شده برای هریک از...

بیشتر...