کاهش ۱.۳ درصدی بهای آلومینیوم در جهان

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، دیروز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه، نسبت به آخرین معاملات انجام شده (جمعه، ۲۵ شهریور ماه)، افت ۱.۳ درصدی معادل ۲۷ دلار را تجربه کرد. به گونه ای که در روز جمعه ۲۵ شهریور ماه، آلومینیوم دو هزار و ۲۵۹ دلار به ازای هر تن قیمت گذاری شد و قیمت آن دیروز به دو هزار و ۲۳۲ دلار به ازای هر تن رسید.

همچنین روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت به هفته قبل، با کاهش ۲.۵ درصدی معادل ۵۶ دلار و ۵۰ سنت، از دو هزار و ۲۸۸ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر تن به دو هزار و ۲۳۲ دلار به ازای هر تن رسیده است.

موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه، با کاهش یک هزار و ۳۲۵ تنی، از ۳۴۷ هزار و ۶۵۰ تن به ۳۴۶ هزار و ۳۲۵ تن رسیده است.