آبکاری گالوانیزه

آبکاری گالوانیزه یکی از پوشش های ارزان قیمت به شمار می آید.  قیمت مناسب و مقاومت خوب در برابر خوردگی سبب شده این پوشش یکی از رایج ترین پوشش ها در بین باقی آبکاری هاست. آبکاری  علاوه بر مقاومت ، به منظور افزایش و بهبود خواص تزئینی قطعات نیز به کار گرفته می شود. می توان بر روی آبکاری پوشش های رنگ انجام داد. رنگ هایی مانند سفید، سبز، آبی و سیاه را می توان بر روی گالوانیزه اجرا نمود. رنگهای پوشش داده شده روی آبکاری  رنگهای اصلی است و می توان در آنها کمی تغییر ایجاد نمود و رنگهای کمی متفاوت اجرا نمود .

قیمت ورق سیاه