اخبار و اطلاعیه ها

صفحه 25

کاهش رسمی بهای "پوند"

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از خبرگزاري آريا - بانک مرکزي نرخ تبادلي 39ارز را براي امروز اعلام کرد که طبق آن نرخ 21ارز از جمله دلار و يورو نسبت به روز ماضی افزايش و قيمت 16واحد پولي همانند پوند کاهش يافت؛ نرخ 2ارز ديگر نيز مقاوم ماند.به گزارش خبرگزاري...

بیشتر...
ایران در ذخیره ثروت و دارایی چگونه عمل می کند ؟

خبرگزاری آهن نت : بهرغم همانندی هارمونی اقتصادی کشورهای ایران، عربستان و کویت، این دو مملکت شیخنشین در گویه مدیریت ذخایر ارزی کارنامه به مراتب درخشانتری از ایران داشتهاند. گواه این ادعا فاصله بیش از 400 میلیارد دلاری حجم صندوق اندوخته این دو مملکت در مقای...

بیشتر...
شکست یارانه‌ای غول نفتی دنیا

به گزارش خبرگزای آهن نت : افت بیش از 50 درصدی بها نفت در سه سنه گذشته و عدم موفقیت توافق اوپک برای رشد قیمت طلای سیاه، مایه شده که عربستان از آخرین دست موزه خود برای جبران کسری بودجه استفاده کند. این کشور بهمنظور تفریق هزینهها و گزین کردن به درآمدهای نفتی...

بیشتر...
تخلیه استرس تابستانی بورس

به گزارش خبرگزاری آهن نت : نماگر بورس طهران طی داد و ستدها روز ماضی ششمین کانالشکنی در تابستان را تجربه کرد و با رشد 498 واحدی به سطح 84 هزار و 414 واحد رسید. کاهش اختناق فروش بهدنبال سپریدن موعد تسویه اعتبارات کارگزاریها در روز یکشنبه و همچنین شروع مثبت ...

بیشتر...
طلا به کمترین قیمت دو هفته‌ای خود کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از  عصرنفت ، در حالی که شمار سکوهای حفاری نفتی کاهش یافته و روند از سر گیری تکاپو پالایشگاه های تعططیل شده بر نشان طوفان هاروی همچنان ادامه دارد، قیمت نفت روز دوشنبه افزایش جزئی یافت.بر پای بست، این گزارش، بها هر بشکه ...

بیشتر...
اتمام توهم در بازار بدهی

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: دیروز در حالی چهارمین مرحله از اسناد گنجینه اسلامی بانکی در فرابورس عرضه شد که نرخ هوده این اوراق با تفریق نسبت به عرضههای قبلی به 3/ 18 درصد رسید. در این میان، روند عادی داد و ستدها بورس سهام و کسب بازدهی ...

بیشتر...
شرط منحرف در اعطای وام مسکن

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: اعمال «سقف سنی» برای آپارتمانهای مشمول وام، سرگردانی دسته جمعی از خریداران مسکن را رقم زده است. جذابترین تسهیلات خرید، به آپارتمانهای بیشینه 15 سال ساخت تعلق میگیرد؛ درحالیکه 21 درصد داد و ستدها...

بیشتر...
اسرار رنسانس اقتصادی چین

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: رسیدگی تجربه اقتصادی چین در نصف قرن گذشته نشانه میدهد که آزادسازی و کاهش سیطره دولت موجب جهشی بزرگ در اقتصاد این کشور شدهاست. الی قبل از دهه 1980 اقتصاد چین بهطور کامل در کمر بستن دولت بود؛ ولی پس از اجل &l...

بیشتر...
تنفس مصنوعی به مردگان صنعتی

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: تجربه نشان میدهد که پافشاری بر پشتیبانی از بنگاههایی که مزیت رقابتی ندارند و به نوعی در پروسه توسعه، به مردگان صنعتی تبدیل شدهاند، در بلندمدت کمکی به فرآوری و کارگماری نمیکند. درواقع منابع صرفشده در این مقو...

بیشتر...
چهار سفسطه ذینفعان ارزی

به گزارش خبرگزاری  آهن نت به نقل از دنیای اقتصاد: اصلاح سیاست ارزی علاوهبر تعللها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریانهای فکری و اقتصادی، تحت اختناق قرار گرفته است. این گروههای خپگی با کاربرد از مصلحتسنجیهای بوروکراتیک، به یک مانع مهم در...

بیشتر...