second

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

هفته گذشته شاخص بورس و دلار بازار دچار نوساناتی بود از جمله کاهش بوده است که نتیجه ی که میتوان از این جمله گرفت آن است که در پی نوسانات بوجود آمده در بازار، در طی یک هفته اخیر شاهد کاهش دلار و شاخص بورس جهانی بودیم، که این تغییرات و نوسان های موجود، تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها دارد.  دلار در هفته گذشته با قیمت 29.000 هزار تومان معامله میشد در حالی که در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش قیمت به واحد 28.980 هزار تومان بودیم و این سیر کاهشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی دارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته دوم آذر ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی از 28.190 تومان به قیمت 28.560 تومان بودیم ولی در پی این افزایش قیمت 400 تومانی، بازار فولاد فقط با ثبات قیمت همراه بود.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر در هفته گذشته شاهد قیمت 16.600 تومان بودیم و این قیمت تا یک هفته همچنان ادامه داشت و بدون تغییر ماند.


ورق:

در هفته ی که گذشت، در بازار شاهد روندی ثابت بودیم در حالی که در طول هفته، این محصول با کاهش قیمت روبه رو بود ولی در نهایت با همان قیمت به معاملات خود خاتمه داد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، از هفته گذشته تا به امروز قیمت  24.500 تومان را شاهد بودیم.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار با افزایش قیمت 200.000 تومانی رو به رو بود .

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در هفته گذشته قیمت 2.100.000 تومان و در این هفته قیمت  2.300.000 تومان را شاهد بودیم.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 28.480 تومان شروع شد و تا امروز با افزایش 620 تومانی قیمت به فعالیت خود ادامه میدهد و اما تاثیرات آن بر بازار فولاد که باعث کاهش قیمت ها شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، در هفته گذشته ما شاهد قیمت17.600 تومان بودیم در حالیکه هفته جاری را با قیمت 17.500 ادامه میدهد.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، در هفته گذشته  17.750تومان بوده است و در هفته جاری 17.700 به کار خود ادامه میدهد..


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 29.030 تومان شروع کرد و با افزایش قیمت رو به رو شد و این افزایش بر بازار فولاد ثبات قیمت را با خود به همراه داشت است.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته شاهد قیمت 26.600 تومان بودیم ول در هفته جاری هم با قیمت 26.600 به معاملات خود ادامه میدهد..


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت ما شاهدکاهش دلار نقدی به قیمت 70 تومانی بودیم که این تاثیرات در بازار فولاد هم با کاهش 13تومانی خود را نشان داد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، در هفته گذشته قیمت لوله صنعتی  با 26.500 تومان معامله شد در حالی که در این هفته با قیمت  26.200 تومان تمام معاملات انجام شد.