may

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، در حالی که دلار شنبه اول هفته 27.800 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 28.000 تومان یک روند افزایشی را در طی یک هفته تجربه کرد.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر، پرشین و نیشابور بدون تغییر و با قیمت ثابت مشابه هفته گذشته

ورق فولاد مبارکه با 500 تومان کاهش

 تیرآهن1000 تومان افزایش

 پروفیل 200 کاهش

و در آخر نبشی با 400 کاهش و ناودانی 200 کاهش این هفته را طی کردند.