افزایش تولید 11 میلیونی گندله

در سال ۱۴۰۱ گروه فولاد رکورد تولید سالیانه ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تن گندله را به ثبت رساند که افزایش ۳۰۰ هزار تنی تولید در این گروه را به همراه داشته است.