منشور حقوق مشتریان«از ابى حمزه انس بن مالك (رض) خادم رسول الله (صلی الله علیه و سلم) روايت است كه رسول الله (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: «ایمان هیچ یک از شما کامل نمی شود، تا هنگامی که آنچه را براي خود مي پسندد، براي برادر مسلمانش نيز بپسندد»
ما با ایمان به نظارت خالق یکتا بر اعمال و رفتارمان و با توجه به حدیث فوق، منشور زیر را سرلوحه و راهنمای کار خود قرار داده و جلب رضایت مشتری را، که سرمایه واقعی هر مجموعه ای است، وظیفه اصلی خود می دانیم.

- مشتری حق دارد تا از نوع خدمات شرکت اطلاع داشته باشد.
- مشتری حق دارد تا اطلاعات رایگان در مورد خدمات دریافتی اخذ نماید.
- مشتری حق دارد تا از تغییر در نوع خدمات شرکت اطلاع یابد.
- مشتری حق دارد در مورد خدمات ما نظر خود را ابراز نماید.
- مشتری حق دارد از ما انتقاد کند.
- مشتری حق دارد از نوع خدمات و پشتیبانی ما شکایت کند.
- مشتری حق دارد نسبت به تاخیر در ارائه خدمات اعتراض نماید.
- مشتری حق دارد بداند وجوه تمایز یا برتری محصولات یا خدمات ما چیست.
- مشتری حق دارد بداند که چه نوع کالا یا خدماتی و با چه ویژگی ها و شرایطی دریافت می نماید و دقیقا برای چه چیزی هزینه پرداخت می کند.
- مشتری حق دارد از نحوه ی بارگیری، تخلیه، حمل کالا و تعرفه آن اطلاع داشته باشد.
- مشتری حق دارد تا از کارکنان آهن نت انتظار نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و برخورد مودبانه و متخصصانه داشته باشد.
- مشتری حق دارد به صورت تعریف شده با مدیریت در تماس باشد.
- مشتری حق دارد از شرایط نگهداری محصول آگاهی کامل داشته باشد.
- مشتری حق دارد از مضرات حاصل از روش های ناصحیح مصرف محصول آگاه شود.
- مشتری حق دارد از حفظ محرمانگی اسرار و اطلاعاتش نزد شرکت اطمینان حاصل نماید.