قیمت بیلت

پروفیل زد

فرآورده های میانی نورد فولاد را که سطح مقطع آن از 230 سانتی متر مربع کوچکتر باشد را بیلت یا شمشال مینامند. سطح مقطع بیلت ها دایره یا مربع با عرض کمتر از 15 سانتی متر میباشد و از آنها بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده میشود


بیلت ها به دو روش تولید میشوند :
روش کوره بلند
کوره های قوس الکتریکی و قوس القاییتحلیل هفتگی پروفیل زد

تحلیل هفتگی پروفیل زد


آخرین به روز رسانی: امروز 1403/4/23
کد کالا :
{{x.Code}}
نام کالا :
{{x.Name}}
آنالیز :
{{x.Analyze}}
طول :
{{x.Tool}}
وزن :
{{x.Vazn}}
عرض :
{{x.Arz}}
تولید کننده :
{{x.Producer}}
واحد قیمت :
{{x.Unit}}
قیمت (ریال) :
{{x.Price_Ahannet}}
تغییرات قیمت :
اضافه به سبد خرید :
درحال بارگذاری