افزایش 4 درصدی تولید آند

درصد آند حاصل از کنسانتره مس نسبت به سال گذشته در مجتمع مس سرچشمه افزایش بیش از 4 درصدی داشته است.  درصد آند حاصل از کنسانتره مس 94/67 درصد بوده که امسال به 24/72 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش این میزان بهره‌وری در تولید آند مس، بالاترین حد بهره‌وری کارخانه فلش مجتمع مس سرچشمه از زمان راه اندازی در سال 1398 بوده است.