رشد ۱۵ درصدی تولید در صنعت فولاد

 طبق آمار ارائه‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، تولید آهن‌اسفنجی بیشترین افزایش تولید را معادل ۱۹‌درصد داشته‌‌‌ و در مقابل کمترین میزان افزایش را مجموع مقاطع تخت فولادی، آن‌‌‌هم به میزان ۱۲‌درصد به خود اختصاص داده‌‌‌ است.

در مجموع طی این مدت مقاطع تخت فولادی تولیدشده معادل ۵میلیون و ۳۱۴‌هزار تن ثبت شده که نسبت به ۴میلیون و ۷۷۴‌هزار تن تولیدی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۲درصدی داشته است.

پس از آن ۱۲میلیون و ۶۷۰‌هزار تن محصولات فولادی و ۱۸میلیون و ۲۶۸‌هزار تن شمش فولاد تولید شده که به‌‌‌ ترتیب تولید محصولات فولادی ۱۵‌درصد و تولید شمش فولاد، ۱۶‌درصد بیشتر از میزان تولید آنها در هفت ‌ماه ابتدایی ۱۴۰۰ است. در مجموع هفت ‌ماه نخست سال گذشته به ترتیب ۱۱میلیون و ۲۹‌هزار تن محصولات فولادی و ۱۵میلیون و ۷۶۹‌هزار تن فولاد میانی (شمش فولاد) به تولید رسیده بود.

تولید مجموع مقاطع طویل فولادی نیز با افزایش ۱۷درصدی از ۶میلیون و ۲۸۵‌هزار تن در مدت هفت‌ ماه ابتدایی سال گذشته، به ۷میلیون و ۳۵۶‌هزار تن در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است. در نهایت نیز تولید آهن اسفنجی با بیشترین میزان افزایش تولید از ۱۷میلیون و ۳۷۸‌هزار تن طی مجموع هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ به ۲۰میلیون و ۷۳۷‌هزار تن در هفت‌ماهه ۱۴۰۱ رسیده است که از رشد ۱۹درصدی تولید این محصول معدنی/  فولادی حکایت دارد. همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده است، مدیریت توزیع و محدودیت برق صنایع طی تابستان سال‌جاری موجب شد همچون تابستان سال گذشته، قطعی برق صنایع بزرگ همچون فولادی‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌ها بر روند تولید تاثیرگذار نباشد و خللی از این حیث ایجاد نکند؛ علت این موضوع مدیریت برق این صنایع بوده است.