تولید ۲۲۰ هزار تن شمش روی

رئیس انجمن سرب و روی ایران گفت: ما به لحاظ سرب و روی حدودا مقام دوازدهم تا پانزدهم دنیا را داریم و تا آن حدی که الان شناخته شده است ذخایر بسیار خوبی وجود دارد. متاسفانه عمق شناسایی ما در بخش معدن بسیار پایین است یعنی در دنیا حدودا هزار و ۵۰۰ متر حفاری می‌کنند و ماده معدن را بالا می‌آورند و بعد از آزمایشات شروع به استخراج می‌کنند.

حسن حسینقلی افزود: ما در بخش اکتشاف بسیار ضعیف هستیم و حداکثر تا ۳۰۰ متر بیشتر در ایران حفاری نمی‌شود. این ذخایر می‌شود گفت که ذخایر بسیار کمی است از آن پتانسیلی که در ایران وجود دارد در نتیجه این رتبه‌ای که اشاره کردیم با توجه به این است که ما شناسایی کامل نداریم و اکتشافاتمان کامل و قطعی نیست.

رئیس انجمن سرب و روی ادامه داد: به لحاظ صنایع وابسته به سرب و روی می‌توان گفت که ما در صنایع خیلی جلوتر از معادنمان هستیم. در دنیا وقتی یک معدنی اکتشاف می‌شود متناسب با آن ماده معدنی هم تناژش و هم عیارش و نوع ماده معدنی آن میروند صنعت و کارخانه تعریف می‌کنند و بعد احداث می‌کنند.

حسینقلی افزود: در گذشته معدن انگوران خاک میفروخت و به بعضی از واحد‌های روی میداد و متعهد بود که خاک برخی واحد ها را تامین کند که به مرور زمان این تعهد از بین رفت در حال حاضر معدن انگوران بیشتر از ۱۴ درصد فلز مورد تولید را الان تولید نمی‌کند که حدود ۴۷۵ هزار تن ظرفیت نصب شده کارخانجات روی ما است. یعنی خاک را می‌تواند از معدن انگوران تهیه کند، ولی متاسفانه از ترکیه و آفریقا وارد می‌کنند و در آنجا فراوری می‌کنند و تولید شمش روی می‌کنند و این ۴۷۵ هزار تن ظرفیت عملی و اجرایی واقعی هستش، اما حدودا سالی ۲۲۰ هزار تن شمش روی در ایران تولید می‌شود.سال گذشته خیلی از واحد‌ها سه ماه تابستان برق و سه ماه زمستان گاز نداشتند و الان هم خیلی از واحد‌ها تعطیل هستند.حسینقلی تصریح کرد: از این ۲۲۰ هزار تن حدود ۳۵ هزار تن تا ۴۰ هزار تن در ایران مصرف میشود که مابقی آن باید صادر شود. یعنی این بخش یک بخش ارز آور است و می‌تواند یک فعالیت ارز آوری داشته باشد. اکثر فلز رویی که تولید می‌شود به ترکیه صادر می‌شود. وی ادامه داد: ما در بخش روی ما اصلا بازیافت نداریم، چون اصلا ما هیچ فلز رویی را بازیافت نمی‌توانیم بکنیم، چون روی را میبرند گالوانیزه و از روی آن نمیشود این روی را جدا کرد. مگر اینکه ببرند در کوره‌های القایی و ضایعات آهن را که ذوب می‌کنند یک مقداری از این روی بخار میشود و یک مقداری از آن قابل استفاده میشود.

حسینقلی با اشاره به این که در سال حدود ۱۰۰ هزار تن کنسانتره سرب تولید می‌شود افزود: حدودا ۶۰ هزار تن صادر میشود و حدود ۴۰ هزار تن هم در ایران مصرف می‌شود که مصرف کنسانتره سرب در شرکت ملی سرب و روی ایران است که از کنسانتره سرب در کل ۳۰ هزار تن شمش سرب تولید می‌شود که سرب استفاده شده در باطری هم از بازیافت باطری بدست می‌آید.

رئیس انجمن سرب و روی افزود: از دو سه سال گذشته ما شروع به صادرات باطری کردیم یک زمانی ما وارد کننده باطری بودیم اکنون صادر کننده هستیم. در گذشته مقدار خیلی زیادی قراضه باطری از خارج کشور وارد می‌شد و با مشکلاتی که برای محیط زیست درست می‌کردند این‌ها را ذوب و صادر می‌کردند که خوشبختانه محیط زیست جلوی آن‌ها را گرفته است.