افزایش قیمت مس و آلومینیوم

قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن  ۵/ ۲‌درصد معادل ۲۰۴دلار نسبت به‌ روز معاملاتی قبل از آن افزایش یافت و نسبت به هفته پیشین، ۸/ ۶‌درصد رشد را تجربه کرد و به ۸‌هزار و ۲۳۰دلار رسید. قیمت مس دیروز  ۸‌هزار و ۲۶دلار بود.

قیمت سه‌ماهه مس در معاملات دیروز، نسبت به‌ روز معاملاتی قبل ۹/ ۱‌درصد معادل ۱۵۰دلار و نسبت به هفته پیشین، ۸/ ۵‌درصد رشد داشت. موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن  با کاهش یک‌هزار و ۷۷۵تنی، از ۱۰۵‌هزار و ۴۲۵تن به ۱۰۳‌هزار و ۶۵۰تن رسید. در بورس فلزات لندن، قیمت مس در شرایط بکواردیشن به سر می‌‌‌برد. اختلاف قیمت سه‌ماهه و نقدی در این روز، برابر با منفی ۱۳۵دلار بر تن گزارش شد که با کاهش ۵۴دلار بر تن همراه بود.


آلومینیوم صعودی شد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با ۲۱دلار افزایش نسبت به ‌روز معاملاتی قبل از آن، به ۲هزار و ۳۰۹دلار و ۵۰سنت رسید.  قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن،  نسبت به معاملات انجام‌شده در روز دوشنبه، ۲۱شهریورماه، رشد ۹/ ۰درصدی معادل ۲۱دلار را تجربه کرد، به گونه‌‌‌ای  که  آلومینیوم ۲‌هزار و ۲۸۸دلار و ۵۰سنت به ازای هر تن قیمت‌گذاری شد و قیمت آن روز قبلش به ۲‌هزار و ۳۰۹دلار و ۵۰سنت به ازای هر تن رسید. همچنین قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت به هفته قبل، با افزایش ۲/ ۲درصدی معادل ۴۹دلار و ۵۰سنت، از ۲‌هزار و ۲۶۰دلار به ازای هر تن به ۲‌هزار و ۳۰۹دلار و ۵۰سنت به ازای هر تن رسیده است. موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن  با کاهش یک‌هزار و ۴۷۵تنی، از ۳۳۴‌هزار و ۳۷۵تن به ۳۳۲‌هزار و ۹۰۰تن رسید.