آلومینیوم و قلع افزایش یافتند

جدیدترین قیمت ها در بازار بورس لندن(LME) حاکی از رشد اکثر فلزات اساسی است در این میان برخی فلزات هم با کاهش قیمت مواجه شدند. در آخرین روز کاری بازارهای جهانی قیمت فلزات آلومینیوم و قلع با جهش قیمتی روبه رو شدند و فلزات مس و آلومینیوم قراضه هم اندکی رشد کردند، سایر فلزات نظیر روی، نیکل، سرب مسیر کاهشی را پیمودند.


قیمت های روز و تغییرات قیمتی فلزات اساسی که روی صفحه بازار LME درج شده به این شکل است:

قیمت فلزات اساسی کالا(تن) قیمت(دلار) تغییرات(درصد) آلومینیوم 2610.50 0.89+ مس 9324 0.2+ روی 3420 1.07- نیکل 28771 1.96- سرب 2089 2.5- قلع 29536 2.5+ ناساک 2389 0.0 آلیاژ آلومینیوم 2150 0.0 آلومینیوم قراضه 1977 0.67+

بازار بورس لندن، محل عرضه قیمت فلزات اساسی در جهان است که قیمتها در آنجا کشف می شود و مبنای قیمت سایر بازارهای هم است.