نماد یک شرکت فولادی در بورس درج شد

شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد فسبزوار در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.


مدیریت پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس تهران اعلام کرد: با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه 12 شهریور پارسال با پذیرش سهام شرکت پارس فولاد سبزوار(سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، نماد پارس فولاد سبزوار در تابلوی بورس تهران درج شد.

این شرکت به عنوان پانصد و هشتاد و نهمین شرکت پذیرفته شده در ﺑﺨﺶ "فلزات اساسی"، گروه و طبقه " تولید آهن و فولاد پایه" با کد صنعت «2710» و نماد "فسبزوار، Fesabzevar" در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.