افزایش٨/٦درصدی تولید برق نیروگاه چادرملو در٣ماه سال١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل

مقدار تولید انجام شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 1399 هم به مقدار٨/٦درصد افزایش داشت.

همچنین مصرف سوخت گازوئیل در سه ماهه اول سال 1400 به درخواست واحد دیسپاچینگ ملی برق و گاز، افزایش چشمگیری داشته است (5.529.000 لیتر) که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1399 رشد 368 برابری را نشان می دهد و در 5 سال گذشته هم بی سابقه بوده است.

شایان ذکر است آموزش پرسنل نفر ساعت o&m نیروگاه در سه ماهه اول امسال 540 نفر ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سه ماهه اول سال 1399 (52 نفر ساعت) رشد١٠/٤برابری را داشته است.