چادرملو در روز بیش از ۷۸۹ هزار تن فولاد تولید کرد

مجموع فروش فولاد این شرکت در مدت یاد شده ۷۹۱ هزار و ۶۲۶ تن بود.

در این مدت ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۵۸۲ تن گندله در شرکت تولید و یک میلیون و ۳۲ هزار و ۵۹۷ تن از آن به فروش رفت.

همچنین تولید آهن اسفنجی در چادرملو از ابتدای امسال تا پایان نیمه دی‌ماه یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۲۳۸ تن بود.

با این حال، طی روزهای یاد شده در مجموع ۹۵۹ هزار و ۵۲۷ تن آهن اسفنجی در چادرملو مصرف شد.