کاهش فاصله بازار فیزیکی و آتی فولاد

با وجود رشد قیمت قراضه وارداتی در ترکیه به میزان ۱۴ دلار در هر تن طی دو هفته و رسیدن آن به ۲۸۴ دلار، بهای این مقطع فولادی در بورس فلزات لندن در هفته گذشته یک دلار کاهش یافت. این به معنای کاهش اختلاف بازار فیزیکی و آتی است چراکه آخرین بهای قراضه در لندن ۵/ ۲۸۶ دلار گزارش شده که اختلاف اندک ۵/ ۲ دلاری را با بازار فیزیکی ترکیه نشان می‌دهد. میلگرد فولادی نیز در لندن ۵/ ۳ دلار در هر تن افت کرد تا به قیمت ۵/ ۴۴۷ دلار بر تن برسد.