توزیع شمش ارزان قیمت فولاد خوزستان

شنیده های شهر فولاد حاکی از آن است که در میان خریداران عرضه های شمش خوزستان طی چهار ماه اخیر به وفور نام شرکت های بازرگانی دیده می شود که هیچ کدام تولید کننده محصولات نهایی نیستند و سود سرشار، در کنار نظارت ضعیف، عدم کارشناسی های لازم و البته افت شدید ارزش پول ملی باعث جذب خریداران به بازار شمش شده اند.

گسیل سرمایه های یک شرکت به جیب فرصت طلبان تنها خیانتی به حق سهامدارانی می باشد که چشم امید به سودآوری بنگاه مورد اطمینان خود دارند. چگونه است که مدیران فولاد خوزستان که به اعتماد سهامداران خرد سکان هدایت این شرکت را در اختیار گرفته اند در مقابل چنین ظلمی به سهام دار سکوت نموده اند. ادامه چنین روندی ممکن است شبهاتی در مورد آن ها در خصوص داشتن منافع مشترک با ذینفعان این شرایط نابسامان و یا در بهترین حالت، ناکارآمدی در تغییر وضع موجود را تقویت نماید. این روند قطعا به زیان بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی خصوصا مقاطع از جمله قیمت میلگرد و قیمت پروفیل قوطی خواهد شد.


منبع : آهن نت