گزارش بازار شمش ایران

پیش خریدهای جدید صورت گرفته تختال از ایران زمینه ‌ساز کاهش نرخ این محصول گردید؛ نرخ شمش صادراتی این کشور اما ثابت باقی ماند. علی رغم محدودیت دسترسی به مواد اولیه در  بازار تختال صادراتی منطقه CIS و جو مثبت به وجود آمده؛ در هفته منتهی به روز چهارشنبه ششم مارس، پیش خرید های صورت گرفته از ایران در قیمت های پایین تری بسته شد. پیشنهاد تختال ایرانی در محدوده ۳۶۵ الی ۳۷۰ دلار به ازای هر تن فوب بنادر ایران گزارش شده است. ۳۰،۰۰۰ تن تختال به یک مشتری در چین با نرخ ۳۶۰ دلار به ازای هر تن فوب فروخته شده است.

یک منبع تولیدی عنوان نمود : ” فکر می کنم بهترین نرخ می بایست حول و حوش ۴۶۰ دلار به ازای هر تن فوب باشد؛ اما به دلیل محدودیت های حاصل از تحریم‌ ها، ما مجبور به فروش با نرخ های پایین تر هستیم. ما می بایست خطرات مواجه با مشتریانی که حاضر با تجارت با ما هستند را پوشش دهیم.” تجارت بین ‌المللی با ایران تحت تاثیر تحریم های یک جانبه ایالات متحده قرار گرفته است.

ارزیابی فست ‌مارکت در تاریخ ششم مارس در خصوص شاخص نرخ هفتگی تختال صادراتی ایران حدود ۳۶۰ الی ۳۷۰ دلار به ازای هر تن فوب بود که نسبت به شاخص هفته قبلی در محدوده ۳۶۰ الی ۳۹۰ دلار به ازای هر تن فوب؛ کاهش را نشان می دهد. در همین حال، ارزیابی شاخص هفتگی تختال صادراتی CIS در محدوده نرخ ۴۹۵ الی ۵۰۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه در این هفته، نسبت به پیش‌ خرید های صورت گرفته اخیر در همین محدوده تقریبا ثابت باقی ماند.