افزایش قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن پیشنهادی در بورس کالا نیز برای اندازه های ۱۸-۱۴ به میزان ۲۹۰۰۰ ریال اعلام گردید ولی با نرخ ۳۰۱۱۹ ریال معامله گردید. این در حالی است که قیمت تیرآهن در بازار داخلی کشور در روز شنبه به طور متوسط به میزان ۳۱۷۱۷ ریال بوده و در روزهای پایانی هفته به نرخ ۳۲۶۶۷ ریال افزایش یافت.


منبع : آهن نت