اوضاع نابسامان در بازار صادراتی میلگرد چین

قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی کشور چین طی هفته گذشته ثابت بوده است که علت این امر کاهش میزان تقاضا برای خرید این محصول عنوان شده است. قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی شرق چین (شانگهای) به میزان ۴۱۸۰-۴۱۴۰ یوان (۶۵۳-۶۴۷ دلار) به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است. در شمال چین نیز قیمت این محصول به میزان ۳۹۸۰-۳۹۵۰ یوان به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت بوده است.

در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان فروش های خود را بسته اند و به همین دلیل قیمت ها نیز افت کرده است. به دلیل کاهش شدید میزان موجودی و عرضه کارخانجات قیمت ها نیز ثابت باقی مانده است.

برخلاف عدم تغییر قیمت میلگرد آجدار در روز گذشته قیمت ها در شرق چین نسبت به قیمت های اعلام شده در روز جمعه هفته گذشته به میزان ۱۱۰-۱۰۰ یوان به ازای هر تن افزایش یافته است و در شمال چین این افزایش به میزان ۴۰-۳۰ یوان به ازای هر تن اعلام شده است.

ارزیابی متال بولتن از شاخص قیمت میلگرد آجدار در بازار صادراتی کشور چین به میزان ۷۵/۵۵۳ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۲۵/۱ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. پیشنهادات برای نرخ این محصول در محدوده ۵۶۵-۵۶۰ دلار به ازای هر تن ثابت بوده است در حالی که قیمت های پیشنهادی در مناقصات به میزان ۵۴۵-۵۴۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده است.


منبع : آهن نت