توسعه تجارت الكترونيك فولاد

شركت Severstal به توسعه زير ساخت فروش آنلاين آهن آلات برای افزايش تجارت الكترونيك ادامه می دهد. در نيمه اول سال ۲۰۱۸ فروش آنلاين اين شركت ۱۵۰ درصد افزايش نشان می دهد. در نيمه اول سال ۱ ميليون تن آهن آلات از طريق سامانه آنلاين شركت به فروش رسيد كه در مقايسه با ۴۰۰,۰۰۰ تن در مدت مشابه سال قبل رشد چشمگيری داشته است. انتظار می رود فروش اينترنتی آهن آلات در اين شركت در سال ۲۰۱۸ به ۲ ميليون تن برسد در حالی كه در  سال ۲۰۱۷ حجم فروش از اين طريق ۱٫۳ميليون تن گزارش شده بود. از جمله امكانات  جديدی كه برای مشتريان در قالب فروش آنلاين آهن آلات اضافه شده می توان به حمل و نقل از طريق آب اشاره كرد. در برنامه های توسعه روش های فروش، اين شركت قصد دارد به ۳٫۵ ميليون تن فروش آنلاين در سال دست يابد.


منبع : آهن نت