مشکلات بازار سنگ آهن

در روزهای اخیر بازار سنگ آهن با مشکلاتی از جمله میزان عرضه بالا، افزایش میزان تقاضا، ظرفیت بالا و نرخ پایین و تغییرات اندک روبرو شده است. قیمت سنگ اهن در بازار داخلی کشور چین از ماه گذشته تا ماه جاری تغییراتی در حدود ۴۵۰ تا ۴۸۰ یوان به ازای هر تن داشته است. در مطلب حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت سنگ اهن در ماه های آینده خواهیم پرداخت.

با در نظر گرفتن ظرفیت بالای فعلی سنگ اهن در بنادر کشور چین، فعالان بازار امید چندانی نداشته و با توجه به این که فصل جاری میزان تقاضای سنگ اهن بسیار بالا می باشد، برخی فعالان بازار انتظار دارند که ظرفیت سنگ آهن بنادر مهم چین به ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تن برسد. این نظر فعالان بازار سبب خواهد شد که در ماه های آتی شاهد تغییرات قیمت سنگ اهن باشیم.

از طرف دیگر ، فعالان بازار انتظار دارند که عرضه سنگ اهن در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و یا تثبیت گردد. برآوردها از میزان افزایش عرضه این محصول به میزان ۱/۳ میلیارد تن می باشد. از این میزان ۲۴۵ میلیون تن در بازار داخلی تولید شده و حدودا ۱/۰۸ تا ۱/۰۹ میلیارد تن محصول بازار وارداتی خواهد بود. به همین دلیل پیش بینی می شود قیمت سنگ آهن در ماه های آتی ثابت باشد.


منبع :آهن نت