افزایش قیمت تیرآهن

در بازار فولاد و در زیر پوست بازار مقاطع طویل فولادی؛ میل شدیدی به ورود به کانال قیمتی ۳۳۰۰ یا حتی ۳۲۰۰ تومان برای قیمت تیرآهن و سایر مقاطع دیده می شود که با توجه به مارجین ۵۰۰ تومانی حوزه نورد تا حد زیادی قابل پیش بینی بود؛ هر چند گروهی از نوردکاران در حفظ این مارجین مقاومت می کنند اما بازار رقابت حدود ۵۰ تولیدکننده میلگرد آجدار و رکود شدیدی که از اواخر هفته گذشته تا به امروز در این بازار سایه افکنده است؛ دیر یا زود کار خودش را خواهد کرد.

در برخی از مبادی پیش رو و چابک تر؛ از مجموع تقریبی ۵۰ درصد حباب نورد ( حدود ۵۰۰ تومان مارجین فعلی در مقایسه با ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان مارجین میانگین سال ۹۷ )؛ حدود ۳۰ درصد آن ( حدود کیلویی ۱۰۰ تومان عقب ‌نشینی ) را تخلیه کردند.

برخی از مبادی نورد عنوان می کنند؛ که این کاهش قیمت ها برای قیمت تیرآهن و میلگرد و سایر محصولات برای خرید شمش است؛ اما نکته اصلی که همواره با ما صادق بوده و شفاف است؛ توجه به نمودار مارجین هاست.


منبع : آهن نت