فولاد خراسان واحد صنعتی نمونه استانی شد

فولاد خراسان در مراسمی که با حضور مقامات استانی و معاون وزیر صمت به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در محل محوطه نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید به عنوان واحد نمونه صنعتی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. این شرکت، واحد صنعتی نمونه استان خراسان رضوی در سال جاری بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۷ شده است.

  واحدهای نمونه صنعتی خراسان درمیان صنایع نیشابور خوش درخشدیدند و در صدر واحدهای نمونه قرار گرفتند که ازجمله این شرکت ها می توان به مجتمع فولاد خراسان، شرکت سیسارون شیمی، شرکت افلاک الکتریک خراسان، شرکت عطار الکتریک، شرکت کلور ایرانیان و شرکت قند نیشابور اشاره کرد.