متصل شدن کارخانه ذوب مس خاتون آباد به شبکه ریلی کشور

با اتصال کارخانه ذوب مس خاتون آباد به شبکه ریلی کشور، انتقال کنسانتره این معدن روی ریل افتاد.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی مس ایران برای این طرح که با کمک راه آهن کشور انجام شده، ۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.