تولید فولاد ایران برخلاف اروپا افزایش یافت

در روزهای گذشته این سوال در فضای رسانه ای ایجاد شده است که آیا واقعا زمستان سخت برای اروپا رخ داده است یا ایران؟ آمار و ارقام به خوبی گواه این موضوع است که زمستان سخت صنایع و کسب وکارهای خرد اروپا تازه آغاز شده است و شوک شدید ناشی از بحران انرژی، صنایع این قاره را رو به نابودی خواهد کشاند.

فولاد به عنوان اولین و مهم ترین صنعت اروپا که در برابر بحران انرژی فراگیر در این قاره، سر خم کرده است؛ صنعت نیازمند انرژی یعنی صنعت فولاد این قاره است. کشور آلمان به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد قاره اروپا، در سال 2022 و حتی پیش از شروع زمستان سخت 2023 اروپا، در مواجهه با بحران انرژی، با کاهش شدید تولید روبرو شده است.

طبق داده های انجمن جهانی فولاد، کشور آلمان با وجود فروکش کردن همه گیری کرونا و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای فولاد، با کاهش 7 درصدی تولید فولاد خود روبرو شده است و با شروع زمستان و با اضافه شدن آمار دو ماه پایانی سال 2022، این وضعیت کاهشی تولید فولاد نیز تشدید خواهد شد.

این در حالی است که طبق داده های انجمن جهانی فولاد، طی 10 ماهه ابتدای سال 2022، بیشترین رشد تولید فولاد در دنیا، نصیب ایران شده است که نه تنها با بحران انرژی روبرو نیست؛ بلکه با استفاده از فرصت ایده آل زمستان سخت صنایع اروپا، به دنبال گرفتن بازارهای صادراتی این قاره است.