صادرات فولادی‌‌‌ها طی 9 ماه سال

طی ٩ماهه سال‌جاری بالغ بر ١٠میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصولات و آهن اسفنجی کاهشی ثبت‌‌‌ شده و تنها میزان صادرات شمش فولاد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است. براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار «ایسنا» قرار داد، طی ٩ماه امسال ۲میلیون و ١٣٨‌هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به ۲میلیون و ٢۶‌هزار تن صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۶‌درصد بیشتر شده است.

پس از آن صادرات شمش فولاد افزایش یک‌درصدی را ثبت کرده و از ۵میلیون و ١٩٠‌هزار تن در مجموع ٩ ماه ١۴٠٠ به ۵میلیون و ٢٢۴‌هزار تن در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است. در مقابل صادرات سایر اقلام فولادی در مجموع ٩ماه ۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک‌درصدی برای محصولات فولادی، افت ٢٨درصدی برای آهن‌‌‌اسفنجی و افت ٣٠درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است. از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه، ٣٢٠‌هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۴‌هزار تن ٣٠درصد کاهش تولید رخ داده است. از مجموع کل محصولات فولادی تولیدشده در ٩ماه سال‌جاری، ۲میلیون و ۴۵٨‌هزار تن صادر شده که یک‌درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته (۲میلیون و ۴٨٠‌هزار تن) است.