رشد قیمت مقاطع طویل صادراتی CIS

به گزارش معدن نیوز، تولیدکننده های مقاطع طویل سی آی اس (CIS) قیمت ها را با توجه به رشد قیمت قراضه و بهبود قیمت فولاد در ترکیه افزایش داده اند.

البته معامله چندانی نهایی نشده است زیرا تقاضا در بازار های خریدار به کندی رو به بهبود است.

مفتول صادراتی سی آی اس 10 دلار نسبت به سه هفته قبل بالا رفته و 410 تا 420 دلار هر تن فوب است و تولید کننده ها در حال بررسی بازارند تا قیمت را بالاتر ببرند زیرا قراضه رشد قیمت داشته و مقاطع در ترکیه بالا رفته است ولی تقاضا در اغلب بازارها هنوز اندک است. رقابت شدید با برخی عرضه کننده های ترکیه به ویژه در بازار آفریقا وضعیت را سخت تر کرده است.

میلگرد اوکراین نیز از 375 تا 385 دلار به 400 تا 410 دلار هر تن فوب دریای سیاه بهبود داشته ولی معامله چندانی نهایی نشده است.

میلگرد روسیه نیز 415 دلار هر تن فوب دریای سیاه است ولی از نظر اغلب خریداران قیمت در شرایط فعلی بالاست.