قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در بازار داخلی چین ، در امروز 6 مارس ، همچنان مانند سابق روند نزولی در پیش گرفته است .


منبع : آهن نت