شکسته شدن رکورد تامین ماهانه کنسانتره سنگ آهن در فولاد نیشابور

با تامین ۲۱۸ هزار و ۵۹۳ تن کنسانتره سنگ آهن در دی ماه امسال، میزان تامین کنسانتره نسبت به سال گذشته در فولاد نیشابور شکسته شد.


مدیر عامل مجتمع فولاد نیشابور گفت: مجتمع فولاد نیشابور با تامین ۲۱۸ هزار و ۵۹۳ تن کنسانتره سنگ آهن در دی ماه سال ۹۹، میزان تامین کنسانتره ماهانه خود را نسبت به رکورد قبلی ۲۰ هزار و ۱۶۸ تن ارتقا داده است. کسری غفوری افزود: تامین کنسانتره مورد نیاز واحد های گندله سازی یکی از چالش های صنعت فولاد در کشور است و تامین این ماده اولیه اساسی برای مجتمع فولاد نیشابور نیز اهمیت استراتژیک دارد، که علی رغم همه چالش ها و مشکلات تامین در این خصوص، فولاد خراسان در سال ۱۳۹۹ در این زمینه عملکرد موفقی را از خود به جا گذاشته است. وی تاکید کرد:، بهینه سازی مصارف مواد اولیه و مصرفی استراتژیک را در کنار «تسریع در احداث و راه اندازی کارخانه کنسانتره فولاد نیشابور در سنگان» باعث پایداری چرخه تامین مواد اولیه دانست و این دو را گامی اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از تحریم خواند.