جو مثبت بازار های جهانی فولاد

دنیای معدن - گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد. به گزارش دنیای معدن، هفته گذشته سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد چین بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند و در ثبات نسبی بود. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۱۰۳ دلار هر تن سی اف آر چین شنیده شد. تعداد زیادی از خریداران چینی موجودی سنگ آهن کمی دارند و باید به زودی حجم معاملات را بالاتر ببرند. از طرفی نگرانی های محدودیت عرضه برای نیمه دوم سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است.   در بازار سنگ آهن صادراتی ایران آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد با ۴ دلار رشد ۵۹.۲ دلار هر تن فوب ثبت شد. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز به همین میزان رشد داشته ۵۷.۶ دلار هر تن فوب شد.   قراضه   در ترکیه قراضه وارداتی سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ هفته گذشته روندی صعودی داشت و با ۱۰ تا ۱۵ دلار رشد ۳۱۰ دلار هر تن سی اف آر شد. البته تعداد فروشنده ها کم بود چون با امید به رشد قیمت های بیشتر، عرضه کننده ها عقب نشستند. بازار منتظر رسیدن قیمت به این سطح بود.   در بازار واردات قراضه شرق آسیا، متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ حدود ۳۰۶ دلار هر تن سی اف آر بود که اخیرا تا ۵ دلار افت داشته است.در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده در حدود ۲۹۷ دلار هر لانگ ت در ثبات بود.   بیلت   هفته گذشته بازارهای جهانی بیلت جو مثبتی داشتند که به لطف نصف شدن تعرفه های فولاد ترکیه در آمریکا بود. فعلا فقط جو بازار مثبت شده و امید به بهبود در آینده نزدیک زیاد شده است. چون در بازار های کشورهای مسلمان هنوز رکود ماه رمضان مطرح است قیمت ها بالا نرفته و در ثبات است. انتظار می رود حداقل قیمت بیلت سی آی اس ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب باشد. در حالی که فعلا در حدود ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار است.   قیمت بیلت در بازار داخلی چین با ۱.۵ دلار رشد ۵۱۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت صادراتی نیز در ۴۷۸ دلار هر تن فوب ثبات داشت.   در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی تا ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر بود ولی جو بازار مثبت شده و انتظار می رود قیمت بالا برود. بیلت صادراتی ایران نیز به گزارش استیل مینت ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار هر تن فوب معامله شد.   مقاطع   هفته گذشته میانگین قیمت میلگرد صادراتی ترکیه از ۴۷۰ دلار به ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار هر تن فوب هم رسید. همه منتظر معاملات جدید با آمریکا هستند تا روند بازار روشن تر شود.   در بازار داخلی چین میلگرد ۴ دلار افت داشت و ۵۷۱ تا ۵۸۱ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. میلگرد صادراتی نیز ۲ دلار افت داشته ۵۲۴ دلار هر تن فوب شد.   میلگرد صادراتی سی آی اس در ۴۶۰ دلار هر تن فوب در ثبات بود ولی با توجه به بهبود جو بازار ترکیه، به آینده نزدیک خوش بین بود.در بازار داخلی اروپا میلگرد ۲ یورو افت داشت و ۵۱۸ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. میلگرد داخلی امریکا نیز ۶۹۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه و ثابت بود.   ورق   قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین تا ۵۸۰ دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. از طرفی ورق گرم صادراتی چین تا ۷ دلار افت داشت و ۵۱۳ دلار هر تن فوب ثبت شد. با توجه به افت ارزش یوان بازار منتظر کاهش قیمت های صادراتی بود.   بازار ورق سی آی اس در سکوت بود ولی همه منتظر روشن تر شدن روند بازار ترکیه بودند. با توجه به این که تعرفه های فولاد ترکیه در آمریکا نصف شده با بهبود صادرات ترکیه به امریکا، تقاضای فولاد در این کشور بالا خواهد رفت که به نفع عرضه کنندگان سی آی اس است. آخرین متوسط قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس ۴۶۰ تا ۴۸۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود. ورق گرم سی آی اس در ترکیه ۴۸۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی ترکیه ورق گرم ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.   در بازار داخلی آمریکا ورق گرم از ۶۲۱ دلار به ۶۰۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم با رشدی جزیی ۴۷۸ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. 

قیمت  های لحظه ای آهن و فولاد را فقط در ahannet.com چک کنید https://eforosh.com/ind/%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-c/%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84

قیمت محصولات  پروفیل ناودانی فولاد خرید ورق گالوانیزه قیمت  آهن نبشی  میلگرد  قیمت تیرآهن قیمت روز میلگرد امروز آنلاین  قیمت سیم خاردار