جهش قیمت میلگرد در چین

قیمت میلگرد در بازار داخلی چین  در روز دوشنبه 12 مارس ، بعد از سرعت گرفتن فعالیت های تجاری ، جهش پیدا کرد .


منبع : آهن نت