کارگاه آموزشی

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران . با همکاری آموزشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی هورداد . برگزار می کند، کارگاه آموزشی با موضوع: مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی با نگرش RCM   سرفصل مباحث کارگاه: – مروری بر تاریخچه نگهداری و تعمیرات و آشنایی با روش (RCM ) Reliability Centered Maintenance – […] سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران.با همکاری آموزشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی هورداد.برگزار می کند، کارگاه آموزشی با موضوع: مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی با نگرش RCM سرفصل مباحث کارگاه:– مروری بر تاریخچه نگهداری و تعمیرات و آشنایی با روش (RCM )Reliability Centered Maintenance – آشنایی با روشهای تحلیل علل ریشه ای خرابیها با استفاده از روش(RCA(Roor Cause Analysis– مروری بر منطق عیب یابی در مدارات هیدرولیک و پنوماتیک با استفاده از روش هایتحلیل علل ریشه ای خرابیها RCFA و مطالعه موردی خرابی کاور دستگاه نورد کارخانهنورد فولاد