کاهش قیمت ورق نورد گرم

 قیمت واردات ورق رول شده نورد گرم از  ویتنام ، این هفته پس از کاهش تقاضا در بازار چین ، کاهش یافت .


منبع : آهن نت