افزایش قیمت ورق نورد گرم

قیمت ورق رول نورد گرم چین ، امروز سه شنبه 6 مارس افزایش یافت ، با این حال برخی بازرگانانی که قصد واردات این محصول را به کشور خودشان داشتند ، راضی به پرداخت بهای گرانتر شدند .


منبع : آهن نت