آلومینیوم ۱۷ دلار گران تر شد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، نسبت به آخرین معاملات انجام شده (جمعه، هفتم مرداد ماه)، رشد ۰.۷ درصدی معادل ۱۷ دلار را تجربه کرد. به گونه‌ای که در روز جمعه هفتم مرداد ماه، آلومینیوم دو هزار و ۴۵۲ دلار به ازای هر تن قیمت‌گذاری شد و قیمت آن دیروز به دو هزار و ۴۶۹ دلار به ازای هر تن رسید.

همچنین روز  گذشته ، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت به هفته قبل، با افزایش ۱.۵ درصدی معادل ۳۷ دلار و ۵۰ سنت، از دو هزار و ۴۳۱ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر تن به دو هزار و ۴۶۹ دلار به ازای هر تن رسیده است.

موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن، با کاهش دو هزار و ۹۰۰ تنی، از ۲۹۱ هزار و ۲۵ تن به ۲۸۸ هزار و ۱۲۵ تن رسیده است.