تقسیم 100 تومانی سود میان سهامداران آهن و فولاد ارفع به تصویب مجمع رسید

تقسیم 100 تومانی سود میان سهامداران آهن و فولاد ارفع به تصویب مجمع رسید


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع با حضور 93 درصد سهامداران برای تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1397 تشکیل شد.


برنامه ارفع برای تولید 880 تن شمش در سال جاری


ارفع طرح توسعه افزایش ظرفیت واحد احيا از 800 هزار تن به 1.2 میلیون تن را در دستور کار دارد.


خبرهای بیشتر  و لحظه ای در مورد فولاد در :

http://www.ahannet.com/Products/RebarSimple

و سایر لینک های آهن نت در دسترس می باشد