نوسان در قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در بازار داخلی چین در 31 مارس به دلیل سقوط قیمت بیلت و کاهش تقاضاهای جدید کاهش یافت.


منبع : آهن نت