تحلیل بازار فولاد مبارکه اصفهان

تحلیل بازار فولاد مبارکه اصفهان

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن نت در خصوص وضعیت بازار فولاد، فولاد مبارکه اصفهان بر اساس گزارش عملکرد ماهانه، تا پایان اردیبهشت ماه موفق به تولید یک میلیون و ۳۹۷ هزار تن انواع محصولات شامل ۸۵۶ هزار تن ورق گرم، ۲۶۰ هزار تن ورق سرد، ۴۸ هزار تن ورق پوشش دار و ۲۳۳ هزار تن محصولات دیگر شد.
این شرکت در مدت مذکور که شاهد رشد در تمامی بخش های تولیدی بود در حوزه فروش هم موفق عمل کرد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۲ ماهه اول امسال از محل فروش یک میلیون و ۲۲۸ هزار تنی انواع محصولات که شامل ۸۱۲ هزار تن نورد گرم، ۲۴۹ هزار تن نورد سرد، ۴۳ هزار تن محصولات پوشش دار و ۱۲۴ هزار تن سایر محصولات می شد، ۵۸ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. که این مقدار در مدت مشابه سال قبل ۳۲ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال به عنوان درآمد به ثبت رسیده است. این شرکت اگر چه در فروش محصولات گرم و سرد رشد  مناسبی را شاهد بود اما در بخش محصولات پوشش دار افت  با نا چیز فروش مواجه گشت فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۹۷ بالغ بر یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن گزارش شده است که ۷۵۰ هزار تن نورد گرم، ۲۴۰ هزار تن نورد سرد، ۵۰ هزار تن محصولات پوششدار و ۲۱۷ هزار تن سایر محصولات نظیر تختال بوده است.فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه هر کیلوگرم ورق گرم را به طور میانگین ۴۵۹۲ تومان، ورق سرد را ۵۰۹۲ تومان و محصولات پوششدار را ۹۲۷۴ تومان فروخته بود.بر اساس اظهارات کارشناسان بازار فولادتولید فولاد مبارکه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸ به یک میلیون و ۳۹۷ هزار تن رسیده است.

قیمت های لحظه ای پروفیل ناودانی فولاد  ورق گالوانیزه  آهن نبشی  میلگرد   تیرآهن   میلگرد   سیم خاردار تنها در  ahannet.com