کسب رکورد جدید تولید روزانه تختال در شرکت فولاد هرمزگان

دنیای معدن - معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان از کسب رکوردی جدید در تولید روزانه فولادسازی این شرکت خبر داد. به گزارش دنیای معدن، سیدعلی اصغر مدنی کسب رکورد را نتیجه کار گروهی و اندیشیدن به هدفی واحد دانست و گفت: در کسب یک رکورد تلاش تک‌تک کارکنان موثر است. مدنی در مورد رکورد قبلی گفت: کوره ۱، ۲۴ ذوب، کوره ۲، ۲۳ ذوب و درمجموع ۴۷ذوب ثبت شد. وی همچنین با اشاره به رکورد جدید افزود: کوره۱، ۲۴ ذوب و کوره ۲، ۲۴ ذوب که در مجموع ۴۸ رکورد بود. وی همچنین در بهره رکورد ریخته‌گری تصریح کرد: رکورد قبلی، ۴۹ ذوب و رکورد جدید ۵۰ ذوب به ثبت رسید و‌ رکورد قبلی تولید روزانه تختال نیز ۵۹۰۴ تن و ‌رکورد جدید به میزان ۶۰۲۳ تن ثبت شد. رکورد قبلی کوره ۱: ۲۴ ذوب کوره ۲: ۲۳ ذوب مجموع : ۴۷ذوب رکورد جدید: کوره۱: ۲۴ ذوب  کوره ۲: ۲۴ ذوب مجموع : ۴۸ رکورد ریخته گری : رکورد قبلی : ۴۹ ذوب رکورد جدید: ۵۰ ذوب رکورد قبلی تولید روزانه تختال : ۵۹۰۴ تن رکورد جدید : ۶۰۲۳ تن