210 میلیون تن ظرفیت فولادسازی چین

این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت کاهش کربن شامل ارتقای فرآیند آهن‌سازی و همچنین استفاده بیشتر از کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) است.

در مجموع 225 کارخانه فولاد چین با ظرفیت سالانه 536 میلیون تن در این برهه به ارتقاء تن داده اند.

یکی از مقامات وزارت اکولوژی و محیط زیست چین (MEE) در ششمین و جدیدترین مجمع عمومی سالانه CISA گفت: توسعه سبز و کم کربن برای صنعت فولاد اهمیت بسزایی دارد.مجموعا 210 میلیون تن ظرفیت فولاد خام سالانه برای جایگزینی به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله چهاردهم چین در نظر گرفته شده است که ارتقا آلایندگی های کمتر را به همراه دارد.