دو نیم برابر شدن فروش فولاد خراسان در چهارماه نخست 1400

به نقل از اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی بورس کالای ایران، نشان می دهد که حجم معاملات فولاد خراسان در رینگ صنعتی در چهار ماه منتهی به پایان  تیر سال جاری در حالی به رقم حدود 4069 میلیارد تومان رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 1650 میلیارد تومان بوده است.

شرکت مجتمع فولاد خراسان با دستیابی به رشد 2419میلیارد تومانی در فروش، هدف خود را در راستای  کسب سود بیشتر محقق کرد  که این خود نشانه روشنی بر شرایط مطلوب بازار محصولات این مجتمع می باشد.  

گفتنی است فروش تیر ماه این مجتمع سال جاری حدود 912 میلیارد تومان و میانگین 3ماهه نرخ فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی  ۱۱۹,۸۶۲,۴۶۴ ریال برای هر تن بوده که در تیر ماه به ۱۳۷,۰۷۳,۴۶۷ ریال در هر تن افزایش یافته، شایان ذکراست نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی صادراتی نیز از ۱۲۱,۰۵۸,۹۵۳ریال به ۱۴۰,۳۴۱,۱۰۲ریال در هر تن افزایش یافته است.