گردهمایی صنایع و شرکت های دانش بنیان حوزه فولاد برگزار می شود

دنیای معدن - گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود. به گزارش دنیای معدن، گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکت های دانش بنیان و فناور و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط، در راستای رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد کشور، در مهر ماه سال جاری برگزار می شود. هدف از این گردهمایی که از ۷ تا ۹ مهر ۹۸ برگزار خواهد شد، کمک به توسعه بازار شرکت های دانش بنیان، حمایت از تولید داخل و توسعه همکاری های فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحب نام صنایع آهن و فولاد کشور و شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران این حوزه است. از جمله بخش های این گردهمایی سه روزه، می توان به برگزاری نشست های معرفی نیازهای فناورانه تولیدکنندگان صنعت آهن و فولاد، نشست های معرفی توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، نشست های B۲، نشست های انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان و نوآور صنعت آهن و فولاد، نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فولاد اشاره کرد. علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان برگزارکننده این گردهمایی و اصلی ترین نهاد تامین مالی شرکت های دانش بنیان، خدمات و ابزارهای مالی متنوع خود را معرفی خواهد کرد و قراردادهای همکاری فناورانه ای را که طی این گردهمایی میان شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان منعقد شود، تامین مالی خواهد کرد.