third

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

در هفته گذشته شاخص بورس بازار دچار نوساناتی بود که در نهایتا به یک روند صعودی ختم شد که در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم این تغییرات و نوسان های بوجود آمده تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها گذاشت. به طور مثال دلار نقدی در هفته اخیر 30.160 تومان بوده و این در حالیست که در روزای پایانی هفته جاری شاهد افزایش قیمت به واحد 30.900 هزار تومان هستیم و این روند افزایشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی می گذارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته سوم آذر ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی از 29.000 تومان به قیمت 28.900 تومان بودیم ولی این کاهش تاثیر چندانی بر روی بازار نداشته و همچنان با روندی ثابت به مههاملات ادامه میدهد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر در هفته گذشته شاهد قیمت 16.600 تومان بودیم و این قیمت تا یک هفته همچنان ادامه داشت و بدون تغییر ماند.


ورق:

در هفته ی که گذشت، در بازار شاهد روندی افزایشی به واحد 200 تومانی بودیم

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته 24.500 تومان بوده و در این هفته شاهد قیمت 24.700 هستیم.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ثبات قیمت را تجربه کرد در حالیکه دلار نقدی با کاهش 110 تومانی همراه بود.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در هفته گذشته قیمت 2.200.000 تومان و در این هفته قیمت  2.200.000 تومان را شاهد بودیم.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 28.930 تومان شروع شد و تا امروز با افزایش 350 تومانی به فعالیت خود ادامه میدهد و اما تاثیرات آن بر بازار فولاد عکس بوده یعنی باعث کاهش و هم ثبات قیمت ها شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، در هفته گذشته ما شاهد قیمت17.700 تومان و این قیمت در هفته جاری به همین روند ادامه پیدا کرد.  

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، در هفته گذشته  17.750تومان بوده است و در هفته جاری 17.700 به کار خود ادامه میدهد..


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 29.240 تومان شروع کرد و با افزایش قیمت رو به رو شد و این افزایش بر بازار فولاد هم باعث افزایش 200 تومانی قیمت شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته قیمت 26.400 تومان و در هفته جاری قیمت 26.600 تومان را شاهد بودیم.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی به قیمت 1.600 تومان بودیم یعنی مرز 30.000 تومان را هم شکست، البته این تغییرات در بازار فولاد، چندان بی تاثیر نبوده و افزایش قیمت 200 تومانی را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، در هفته گذشته قیمت لوله صنعتی  با 26.100 تومان معامله شد در حالی که در این هفته با قیمت  26.300 تومان تمام معاملات انجام شد.