fourth

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

در هفته که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس بودیم که در پی آن شاهد کاهش دلار هم شدیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به گونه ای که دلار در هفته گذشته 650.30 تومان بوده در حالی که در روزای پایانی هفته شاهد کاهش قیمت به واحد 410.30 تومان بودیم و این روند افزایشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی میگذارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته چهارم آذر ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی از 30.160 تومان به قیمت 30.890 تومان بودیم ولی این کاهش تاثیر چندانی بر روی بازار نداشته و همچنان با روندی ثابت به معاملات خود ادامه میدهد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر در هفته گذشته شاهد قیمت 16.500 تومان بودیم و این قیمت تا یک هفته همچنان ادامه داشت و بدون تغییر ماند.


ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد روندی صعودی چه در بازار ارز و چه در فولاد بودیم. دلار نقدی تا مرز 31.000 تومان را هم تجربه کرد و از طرفی محصول ورق هم به واحد 300 تومان افزایش قیمت داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته 24.900 تومان بوده و در این هفته شاهد قیمت 25.200 هستیم.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ثبات قیمت را تجربه کرد در حالیکه دلار نقدی با افزایش همراه بود. بطور کل میتوان گفت در دو هفته اخیر این محصول بدون تغییر همچنان به معاملات خود ادامه میدهد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، در هفته گذشته قیمت 2.200.000 تومان و در این هفته هم قیمت  2.200.000 تومان را شاهد بودیم.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 30.850 تومان شروع شد و تا امروز با کاهش 580 تومانی رو به رو بود و اما تاثیرات آن بر بازار فولاد هم باعث کاهش قیمت ها شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، در هفته گذشته ما شاهد قیمت17.400 تومان و این قیمت در هفته جاری به 17.200  تومان رسید.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، در هفته گذشته  17.700تومان بوده است و در هفته جاری با قیمت 17.500 به کار خود ادامه میدهد.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 30.760 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش قیمت رو به رو شد ولی این افزایش بر بازار فولاد بصورت کاهش 200 تومانی قیمت نمایان شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته قیمت 26.600 تومان و در هفته جاری قیمت 26.400 تومان را شاهد بودیم.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی به قیمت 730 تومان بودیم، البته این تغییرات در بازار فولاد، چندان بی تاثیر نبوده و کاهش قیمت 600 تومانی را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، در هفته گذشته قیمت لوله صنعتی  با 26.300 تومان معامله شد در حالی که در این هفته با قیمت  25.700 تومان تمام معاملات خود را بست.