77846

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

در هفته گذشته شاخص بورس بازار دچار نوساناتی بود که در نهایتا به یک روند نزولی ختم شد که در پی آن کاهش دلار هم بودیم این تغییرات و نوسان های بوجود آمده تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها گذاشت. به طور مثال دلار نقدی اول هفته 25.850 تومان بوده در حالی که در روزای پایانی شاهد کاهش قیمت به واحد 25.760 هزار تومان بودیم و این روند کاهشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی می گذارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته سوم اسفند ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی از 26.220 تومان به قیمت 26.200 تومان بودیم که تاثیر آن بر بازار، کاهش ثبات قیمت را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر طی هفته گذشته با قیمت 16.150 تومان سپری شد.


ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد کاهش 10 تومانی قیمت برای دلار و افزایش قیمت برای بازار فولاد بودیم.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته با قیمت 23.800 تومان سپری کرده ولی این هفته را با  قیمت 24.200 تومان معاملات خود را شروع کرده است.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 60 تومان افزایش را تجربه کرد و همچنان باعث افزایش محصولات فولادی شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، هفته گذشته قیمت 2.330.000 تومان و این هفته با قیمت 2.400.000 معاملات خود را شروع کرد.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.200 تومان شروع شد و تا امروز با افزایش 50 تومانی همراه بود ولی تاثیرات آن بر بازار ثبات قیمت را بهمراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، یک هفته اخیر را با قیمت 16.600 سپری کرد و همچنان به این روند ادامه میدهد.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، طی هفته گذشته با قیمت 17.300 تومان سپری شد.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.200 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش 60 تومانی رو به رو شد ولی  ثبات قیمت را برای بازار بهمراه داشت

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، هفته گذشته را با قیمت 24.000 تومان سپری کرد.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت شاهد کاهش دلار نقدی، به قیمت 250 تومان بودیم، که البته این تغییرات در بازار فولاد باعث کاهش قیمت شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، طی هفته گذشته قیمت لوله صنعتی با 24.700 تومان سپری شد.