second

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:
هفته گذشته شاخص بورس و دلار بازار دچار نوساناتی بود از جمله کاهش بوده است که نتیجه ی که میتوان از این جمله گرفت آن است که در پی نوسانات بوجود آمده در بازار، در طی یک هفته اخیر شاهد کاهش دلار و شاخص بورس جهانی بودیم، که این تغییرات و نوسان های موجود، تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها دارد. دلار در اول هفته با قیمت 26.220 هزار تومان معامله میشد در حالی که در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش قیمت به واحد 26.200 هزار تومان بودیم و این سیر کاهشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی دارد.
با ما با تحلیل بازار در هفته دوم اسفند ماه همراه باشید:

میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد کاهش دلار نقدی از 26.570 تومان به قیمت 26.380 تومان بودیم که تاثیر آن بر بازار، ثبات قیمت را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر، هفته گذشته را 16.150 تومان سپری کرد.


ورق:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 350 تومان افزایش را تجربه کرد و باعث افزایش 50 هزار تومانی محصولات فولادی شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، هفته گذشته قیمت 2.300.000 تومان و این هفته با قیمت 2.350.000 معاملات خود را شروع کرد.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 350 تومان افزایش را تجربه کرد و باعث افزایش 50 هزار تومانی محصولات فولادی شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، هفته گذشته قیمت 2.300.000 تومان و این هفته با قیمت 2.350.000 معاملات خود را شروع کرد.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 27.100 تومان شروع شد و تا امروز با کاهش 530 تومانی همراه بود ولی تاثیرات آن بر بازار تقریبا ثبات قیمت را بهمراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، یک هفته اخیر را با قیمت 16.350 سپری کرد و همچنان به این روند ادامه میدهد.

 محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، طی هفته گذشته با قیمت 17.300 تومان  سپری شد.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.380 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با کاهش 130 تومانی رو به رو شد و این روند ثبات  قیمت را برای بازار بهمراه داشت

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، طی هفته اخیر با قیمت 23.800 سپری شد.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت شاهد کاهش دلار نقدی، به قیمت 250 تومان بودیم، که البته این تغییرات در بازار فولاد باعث کاهش قیمت شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، طی هفته گذشته قیمت لوله صنعتی با 24.400 شروع و با قیمت 24.200 تومان معاملات بسته شد.