ourth

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:

در هفته که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس، که در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به گونه ای که دلار در اوایل هفته 25.820 تومان بوده در حالی که در روزای پایانی افزایش قیمت به واحد 26.400 تومان را شاهد بودیم و این روند افزایشی دلار به طبع بر روی بازار تاثیر مستقیمی میگذارد.

با ما با تحلیل بازار در هفته چهارم اسفند ماه همراه باشید:


میلگرد:

در هفته که گذشت ما شاهد افزایش دلار نقدی از 25.850 تومان به قیمت 26.270 تومان بودیم که تاثیر آن بر بازار، ثبات قیمت را به همراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول میلگرد 8 آجدار A2 ابهر، هفته گذشته را 16.150 تومان سپری کرد.


ورق:

در هفته ی که گذشت، شاهد کاهش قیمت به واحد 400 تومان برای دلار و 700 تومان برای بازار فولاد بودیم.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، ورق 3 میل برش خورده مبارکه، هفته گذشته با قیمت 24.500 تومان سپری شد ولی در این هفته با 25.700 معاملات خود را شروع کرد.


تیرآهن و هاش:

در هفته ی که گذشت، بازار ارز 70 تومان افزایش را تجربه کرد و باعث افزایش 50 هزار تومانی محصولات فولادی شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول تیرآهن IPE 12 ذوب آهن 125 کیلویی، هفته گذشته قیمت 2.450.000 تومان و این هفته با قیمت 2.500.000 معاملات خود را شروع کرد.


نبشی و ناودانی:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 26.270 تومان شروع شد و تا امروز با کاهش 350 تومانی همراه بود ولی تاثیرات آن بر بازار تقریبا ثبات قیمت را بهمراه داشت.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول نبشی7 گ5 شش متر، یک هفته اخیر را با قیمت 16.600 سپری کرد و همچنان به این روند ادامه میدهد.

محصول ناودانی 12 تبریز 6 متری، طی هفته گذشته با قیمت 17.300 تومان سپری شد.


پروفیل:

در هفته ی که گذشت، دلار با قیمت 25.760 تومان شروع کرد و در طی یک هفته با افزایش 60 تومانی رو به رو شد و این روند ثبات  قیمت را برای بازار بهمراه داشت

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، برای محصول پروفیل چارچوب ساده، در هفته اخیر با قیمت 24.000 سپری شد ولی در این هفته با قیمت 24.500 شروع شد.


لوله و اتصالات:

در هفته که گذشت شاهد افزایش دلار نقدی، به قیمت 300 تومان بودیم، که البته این تغییرات در بازار فولاد باعث کاهش قیمت شد.

طبق نمودار قیمتها در سایت آهن نت، طی هفته گذشته معاملات لوله صنعتی با قیمت 24.300 شروع و با قیمت 24.600 تومان بسته شد.